จำหน่ายหลอดไฟ LED

Solar Cell

 • TECO-101
  Solar Cell Street LED all in one
  Light Power: 30 w, ความสว่าง 5400lm
  เสาร์ + แบตเตอรี่ Lithium + แผงรับ Solar
  ชุดไฟ LED (Nichia) พร้อมติดตั้งครบเซ็ต
  *** รับประกัน 5Y
 • TECO-102
  Solar Cell Street LED all in one
  Light Power: 15 w, ความสว่าง 2700lm
  เสาร์ + แบตเตอรี่ Lithium + แผงรับ Solar
  ชุดไฟ LED (Nichia) พร้อมติดตั้งครบเซ็ต
  *** รับประกัน 5Y